DELA

Inget beslut om Gottby-övergång

JOMALA . En motion från Anders Eriksson om ett övergångsställe över Hammarlandsvägen vid Gottby daghem skulle få sin slutgiltiga behandling vid fullmäktigemötet i tisdags, men ärendet bordlades.

Jomala hade anhållit hos landskapet, som har ansvar för vägen, om att vidta ”lämpliga säkerhetsåtgärder”. Svaret var att ett övergångsställe är inte lämpligt, och några andra förslag hade landskapsregeringen inte heller.

Kommunstyrelsen föreslog att motionen skulle lämnas utan åtgärd. När ärendet behandlades i fullmäktige jävade sig Mika Nordberg, som även är infrastrukturminister.

Då konstaterades att fullmäktige inte är beslutsfört och ärendet tas upp på nästa möte. (ms)