DELA
Foto: Viking Line

Ingen Viking-dividend under låneuppskov

Viking Line får skjuta upp amorteringar på totalt 14,9 miljoner euro.
Tills amorteringarna är betalda kan rederiet inte betala ut dividend.