DELA

Ingen tillsyn av upphandlingar

Åland saknar den tillsyn av upphandlingar som EU kräver.

Men en ny lag är under beredning.
Enligt ett EU-direktiv måste varje land ha en tillsynsmyndighet som övervakar att alla upphandlingar går rätt till. Sedan årsskiftet finns en ny tillsynsmyndighet vid Konkurrens- och konsumentverket i Helsingfors dit vem som helst kan vända sig om man man misstänker att någon upphandlande enhet inte följer lagen.

Här befinner vi oss just nu i något som kunde kallas för ett juridiskt tomrum. Landskapet har behörighet i upphandlingsfrågor men lagtinget antog aldrig rikets nya upphandlingslag där det stadgas om tillsynen.

Då Nya Åland frågar landskapets förvaltningschef Dan E Eriksson om man som ålänning kan vända sig till Helsingfors blir svaret nej.

– Nej, myndigheten har ingen behörighet på Åland. Hur tillsynsfunktionen ska skötas på Åland avgörs i samband med beredningen av den nya landskapslagen om upphandling som är under beredning.