DELA
Foto: Rasmus Olin

Ingen stor risk för planerade strömavbrott

Planerade avbrott i delar av elnätet under en viss tid har lyfts fram som en lösning på en möjlig elbrist i Finland i vinter. Kraftnät Ålands vd ser det som osannolikt att det skulle behövas här, även om risken har ökat.