DELA
Foto: Jonas Edsvik

Ingen stenkoll på Storagatan

Hur följer Mariehamns stad upp sina egna krav på att entreprenörer som levererar sten till gatubyggen ska kunna visa att den är etiskt producerad?

Svaret är: Inte alls.
Frågan har aktualiserats när det visat sig att huvuddelen av de cirka 140 000 gat- och kantstenar som nylagts på Storagatan under ombyggnaden kommer från Kina. En mindre del kommer från Portugal.

Stenbrotten i Kina har i många år kritiserats för att arbetarna som framställer stenen jobbar under usla förhållanden där de riskerar både olyckor och svåra sjukdomar som till exempel stendammslunga. Också larm om att barn används som arbetskraft har kommit i olika omgångar.

Det är inte första gången som användningen av kinesisk gatsten har kritiserats i Mariehamn. Senast skedde det när Lotsgatan byggdes med gatsten från Kina.

I anbudsförfrågan står det klart och tydligt att en deklaration ska bifogas där det framgår att materialet uppfyller gällande internationella konventioner angående miljöpåverkan och de anställdas arbetssituation. Men i verkligheten nöjde sig staden med endast ett CE-materialintyg – dessutom helt och hållet på finska – som talar om vilka provinser i Kina respektive stensort kommer ifrån och hur hållfast materialet är.

Projektchef Håkan Lindén på Mariehamns stad säger så här:

– Vi har gått på leverantörens CE-märkning om materialet. Jag antar att man inte får en CE-märkning om man inte uppfyller villkoren. Det här är sten som används i hela Norden och jag har svårt att tro att det är något annat än en helhetsgaranti som visar varifrån den kommer och hur hållbar den är.

Hur har ni kontrollerat att produktionen uppfyller villkoren i de internationella konventionerna?

– CE-deklarationen torde innebära att det inte finns något gömt även om det inte skrivs ut uttryckligen.

Staden har inte gjort någon egen kontroll.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!