DELA
Foto: Frida Häggblom

Ingen Stafettkarneval nästa år för Mariehamns grundskolor

– Vi har inte råd att delta i både skolmusikfestivalen DUNK och Stafettkarnevalen, säger bildningsdirektör Kjell Nilsson.

Så blev också beslutet när bildningsnämnden i Mariehamn hade möte i onsdags. Hädanefter kommer också alla skolmästerskap ske utanför skoltid.
– Skolmusikfestivalen DUNK ordnas bara vart fjärde år och därför kommer vi de åren att prioritera den framför Stafettkarnevalen, säger Kjell Nilsson.

– Vi kommer fortfarande att åka på Stafettkarnevalen de återstående åren. I runda slängar kostar det 30 000 euro per evenemang och det blir helt enkelt för kostsamt att delta på båda samma år. Det är ledsamt att det blir så här men vi mäktar helt enkelt inte ekonomiskt med båda två.

Ett beslut gjordes också av nämnden att det i skolornas arbetsplan ska slås fast att alla skolmästerskap ska ske utanför skoltid.

– Det var en enig nämnd som stod bakom beslutet. Det finns cirka trettio olika sporter som det kunde finnas mästerskap i, nu slipper skolorna att prioritera mellan dessa. När mästerskapen ordnas under skoltid tvingas skolorna frigöra lärare för detta ändamål och då tvingas man skaffa vikarier eller låta lärare sköta två klasser samtidigt. När evenemangen ordnas utanför skoltid kommer dessutom fler föräldrar att ha möjlighet till att delta.

När det är fråga om nationella mästerskap ska elevernas föräldrar kunna ansöka om lov från skolan så att eleverna får delta.

Hur kommer ni istället satsa på elevernas möjlighet till motion?

– De som deltar är ofta redan ”frälsta” för sin idrott. Vi kommer att anordna prova-på-dagar där alla elever får testa på olika idrottsgrenar. Inför läsåret 2017–2018 kommer vi att göra en satsning för eleverna i högstadieåldern på pulsträning. Därför kommer vi att bjuda in gymnastiklärare till bildningsnämndens nästa möte.