DELA

Ingen rättsprocess om saltsjuderi

En stämningsansökan mot landskapsregeringen om en Eckerötomt med fredade fornminnen har dragits tillbaka.
Ansökan gällde en strandtomt i Skeppsvik där det på 1600-talet byggdes två saltsjuderier som användes för att utvinna salt ur havsvattnet.

Markägarensbedömning var att tomten vore värd runt 110 000 euro och att den skulle lämpa sig för en större bostadsbyggnad – om det inte vore för fornlämningarna. Som det är nu tycker han att tomten är värd mellan 25 000 och 30 000 euro.

Han yrkade på att landskapet skulle betala värdeskillnaden på 85 000 euro, eller att han skulle få rubba fornlämningarna.

När parterna samlades i tingrätten på torsdagen sade landskapsregeringens jurist Camilla Hägglund att talan var för sent väckt. Det ledde till att markägarens ombud Marcus Måtar drog tillbaka stämningsansökan hellre än att riskera ett rättsbeslut om att ärendet var preskriberat efter sakbehandlingen.

Läs mer i fredagens Nya Åland!