DELA

Ingen ny anbudsförfrågan för Pommerndockan

Det blir ingen ny anbudsförfrågan för Pommerndockan – som det ser ut nu.

Det tyder de förhandlingar som nu förs med anbudsgivarna på, något som tar längre tid än man tidigare trott.
Vid den senaste anbudsförfrågan som Pommernkommittén offentliggjorde kom det in två anbud. Inget av dem motsvarade förfrågan och kunde därför inte godkännas, trots kompletteringar och förtydliganden.

I ett sådant läge kan man inleda förhandlingar enligt EU:s upphandlingslag, något som man i det här fallet också gjort. Förra veckan såg det mörkt ut för anbudsgivarna och förhandlingarna kunde resultera i en ny anbudsförfrågan.

Nu har det vänt och förhandlingarna ser ut att kunna landa i att en ny förfrågan inte behöver utlysas.

– Vid förhandlingarna har det inte förefallit så, säger kommitténs ordförande Roger Jansson.

Däremot ser förhandlingarna ut att dra ut på tiden mer än man tidigare trott. Den tidigare målsättningen att få fram underlag till stadsstyrelsen så att det kan behandlas den 6 april håller inte längre.

– Som det ser ut nu hinner vi inte bli klara tills dess, det verkar omöjligt.

I stället hoppas man på att kunna föra ärendet till stadsstyrelsen i slutet av april.

– Vi måste strikt följa EU-lagstiftningen. Processen måste få ta den tid den tar, säger Jansson.