DELA
Foto: Jonas Edsvik

Ingen karantän vid kryssning

Det har rådit oklarhet gällande huruvida man bör karantäna sig efter att ha varit på kryssning till Sverige. Nu har svar kommit från riket.
Karantänliknande förhållanden i fjorton dagar gäller inte för en person som åker på kryssning men inte stiger av färjan till exempel i Sverige eller annat land som omfattas av liknande restriktioner. Det bekfräftar social- och hälsovårdsministeriet till Ålands landskapsregering.

– Ålands landskapsregering vill däremot poängtera att vissa arbetsgivare emellertid kan ha specifika regler för karantänliknande förhållande och återgång i arbete efter en kryssning. Landskapsregeringen påminner även om att det är särskilt viktigt att följa allmänna hygien- och försiktighetsåtgärder under en kryssning. Man bör noga överväga risken med en sådan resa, särskilt om man tillhör en riskgrupp för allvarlig covid-19, skriver landskapet i ett utskick. (hh)