DELA
Foto: Johan Orre

Ingen gatusyn i staden i år

Pensionering och byte av tjänst gör att byggnadsinspektionen i Mariehamn har brist på personal och man föreslår därför att årets fastighets- och gatusyn inte ska förrättas.

Det är byggnadsnämnden som vandrar runt i staden och kontrollerar att hus och gårdar följer alla bestämmelser och håller sina fastigheter i ett välskött skick. Byggnadsinspektionen sköter skrivbordsarbetet och uppföljningen av eventuella anmärkningar. (tt-s)