DELA
Foto: Amanda Näsman<07_Bildrubrik>KLARAR PRISKONKURRENSEN ÅMHM:s avgifter är med ytterst få enstaka undantag lägre och till och med betydligt lägre än i riket. Den enda avgiften som är märkbart högre här är den för krematorium. Ett miljöprövningstillstånd för kreamatorium kostar i riket 800 euro och här dubbelt upp, 1 600 euro.

Ingen delegation för djurskydd

Det finns inte något behov av ytterligare ett myndighetsorgan för allmänna djurskyddsfrågor och man har inte heller resurser för att inrätta någon djurskyddsdelegation, slår landskapsregeringen fast. Detta efter att ett förslag om att bilda en djurskyddsdelegation inkommit där polis, åklagare, ÅMHM-veterinär och domstol deltar.

Förslagsställaren anser att gränsdragningen för befogenheter mellan myndigheterna i dag är oklar och menar att delegationen kunde fungera som en kunskapsbank, men inte behandla enskilda ärenden.

Regeringen uppmuntrar i stället samarbete och kontakter mellan myndigheter och organisationer i djurskyddsfrågor. I första hand är ÅMHM ansvarig myndighet på djurskyddsområdet. (ff)