DELA
Foto: Jonas Edsvik

Ingen ändring om strandköp

MARIEHAMN Infrastrukturnämnden beslöt att det rättelseyrkande som lämnats in om beslutet att köpa drygt fem hektar strandmark på Nabben inte föranleder några åtgärder.

Den person som velat ha beslutet rättat har möjlighet att överklaga nämndens nya beslut till förvaltningsdomstolen. Därför skrivs inte köpeavtal förrän beslutet har vunnit laga kraft. Staden betalade drygt 72 000 euro för marken.

I stadsplanen betecknas området, som är låglänt och vassbevuxet, som parkmark i naturtillstånd. Enligt stadsplanen som fastställdes i slutet av 1970-talet finns det möjlighet att fylla ut området och anlägga en lagun.

– Sådana planer finns inte i dagsläget, säger infrastrukturdirektör Kai Söderlund. (ao)