DELA
Foto: Stefan Öhberg

Ingen ändring i Eckerö-morddomen

Den kvinna som dömdes till livstids fängelse för mordet på sin exman i Eckerö den 26 december 2020 överklagade domen till hovrätten och yrkade på att åtalet förkastas.
Hovrätten står dock fast vid tingsrättens slutsats: det är kvinnan som varit initiativtagare till, och den som planerat, dådet.

Den morddömda kvinnan yrkade i sitt besvär i första hand på att domen skulle förkastas och i andra hand att rättegången skulle tas om i tingsrätten på grund av domarjäv. Motiveringen till det sistnämnda var att tingsdomaren Pia Jacobsson hade varit jävig på grund av att hon var med i en tidigare vårdnadstvist mellan kvinnan och mordoffret. Hovrätten förkastade dock det jävsbesväret redan i november 2021.
I mars behandlades yrkandet om att domen skulle förkastas. Hovrätten mottog samma bevisning som tingsrätten med undantag för några skriftliga bevis samt hörandet av några nya vittnen.
”De i ärendet hörda personernas berättelser i hovrätten överensstämmer i allt väsentligt med det som antecknats i tingsrättens dom”, konstaterar hovrätten i sin bevisning.
Frågeställningen i hovrätten var huruvida det är utrett att den morddömda kvinnan har förfarit i enlighet med gärningsbeskrivningen i åtalet och hur hennes skuld i så fall ska bedömas.

Kvinnan som besvärat sig, ofta benämnd i media som ex-frun, dömdes i juni förra året till livstids fängelse för mordet på en man som hon hade varit gift med. Mannen dog av brännskadorna han fick efter att kvinnan och en väninna satte eld på hans hem i Eckerö den 26 december i fjol. Båda kvinnor åtalades och fälldes för mord. Väninnans fängelsedom blev elva års fängelse eftersom hon hade gjort erkännanden och deltagit i en brottsrekonstruktion som underlättade polisens utredning. Väninnan har inte besvärat sig till hovrätten.
Exfrun har i sitt besvär till hovrätten bestridit sin delaktighet i dådet och hävdat att hon under gärningstidpunkten befunnit sig i sitt hem tillsammans med sina sovande barn. Men hovrätten konstaterar att det efter ännu en rättegång är utrett att ex-frun varit initiativtagare till, och den som planerat, dådet.
”Som helhet bedömt föreligger inget rimligt tvivel om att (ex-frun) förfarit i enlighet med gärningsbeskrivningen i åtalet.”
Det blir alltså ingen ändring i tingsrättens dom och kvinnan är fortsättningsvis dömd till livstids fängelse för mord.

Heidi Hendersson
heidi.hendersson@nyan.ax
tfn 528 455