DELA
Foto: Jonas Edsvik<07_Bildrubrik>SPARSAMHET Stadsdirektör Barbara Heinonen tror att staden klarar nästa år med oförsämrad service under förutsättningen att politikerna håller i pengarna.

Inga utsvävningar i stadens budget

Bildningsnämnden får inte extra pengar för Övernäs skola.

Nya stadsdirektörens första budgetförslag präglas av återhållsamhet.
Det är ett försiktigt första budgetförslag som stadsdirektör Barbara Heinonen lägger fram. Hon pekar på Åsubs prognos om konjunkturutvecklingen som förutspår både sämre tillväxt och ett hårt tryck på den offentliga sektorn.

Och också om det finns vissa ljusglimtar just nu i form av bland annat positiva förväntningar inom den privata sektorn, något större köpkraft och mindre arbetslöshet, varnar stadsdirektören för att ta ut svängarna mer än det nödvändigaste.

– Vi kan vara nöjda om vi något så när kan hålla servicen år 2016 på 2015 års nivå utan utsvävningar vare sig på inkomst- eller utgiftssidan. Under de kommande åren måste vi dock vara beredde att ompröva verksamheten om ekonomin utvecklar sig negativt, skriver hon i sin översikt i budgetförslaget.

Heinonens utgångspunkt för stadens driftsbudget för nästa år är att skattesatserna är oförändrade och att nämnderna inte får mera pengar att röra sig med.

Stadsarkitektkontoret är ett undantag. Om fullmäktiges beslut om en ny plan för stadens centrum skall kunna förverkligas behövs det extra projektpengar, i stadsdirektörens förslag är det plus 158 000 euro.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!