DELA
Foto: Stefan Öhberg

Inga striktare restriktioner kring ”onödig körning”

Vägtrafiklagarna på Åland ses över – men någon ny lagstiftning om onödig körning utanför tätort, som är på gång i riket, är inte aktuell, meddelar landskapsregeringen.