DELA
Foto: Stefan Öhberg

Inga problem med falska adressändringar på Åland

– Så vitt jag känner till har vi inte haft problem med falska adressändringar här på Åland.

Det säger Katharina Enckell, byråsekreterare på magistratenheten vid Statens ämbetsverk på Åland, med anledning av den senaste tidens publicitet i frågan.
Det har under de senaste dagarna förekommit viss uppmärksamhet i medier på fastlandet runt möjligheten att ansöka om ny postadress i någon annans namn. En av anledningarna till en falsk flyttanmälan skulle vara försök att komma åt möjligheten att beställa varor, utan att behöva betala för dem.

Vid en flytt, vare sig det gäller byte av bostad, ny kommun eller utrikesflytt, är man enligt lagen skyldig att meddela detta till magistratavdelningen vid Statens ämbetsverk på Åland. Denna anmälan ska göras senast en vecka från flyttningsdagen. Efter anmälan om flytt ändras den permanenta adressen i Finlands befolkningsdatasystem.

En anmälan om ny postadress kan antingen göras via en blankett på ett postkontor, via en hemsida eller genom ett besök på magistratenheten.

På Åland Posts hemsida finns ett antal steg där man kan ändra sina adressuppgifter. När formuläret är ifyllt och ivägsänt, uppdateras adressuppgifterna – både hos Åland Post och hos magistraten. För att identifiera sig på hemsidan och få tillträde till dokumentet, använder man koderna från sin nätbankstjänst.

Det går också att personligen besöka magistraten på Statens ämbetsverk i Mariehamn. Där finns samma formulär som på postkontoret och där finns handläggare som registrerar ärendet.

Läs mer i lördagens e-nyan!