DELA

Inga löften från presidenten

– President Sauli Niinistö är välinformerad om Ålands sits i förhållande till rikets vårdreform, säger talman Johan Ehn (MSÅ) efter dagens telefonmöte.

Ehn upplyste presidenten om att Åland tänker åberopa grundlagens 77 paragraf om riksdagen antar en lag som strider mot självstyrelselagen. Den 77 paragrafen innebär att presidenten böra pröva lagen i Högsta domstolen innan han stadfäster den.

– Presidenten gav inga löften, lagpropositionen är ju varken given eller behandlad. Men han var mycket förstående, säger Ehn.

– Han lovade också kolla upp hur det kom sig att Finland ratificerade Parisavtalet innan lagtinget hade hörts.

Det var presidentens och talmannens tredje möte och nu har man lagt bort titlarna.

– Vi säger Sauli och Johan och det är väldigt trevligt.

Läs mera i morgondagens Nya Åland.