DELA
Foto: Jonas Edsvik<07_Bildrubrik>INGET ÅTAL Bergssprängningen bakom Maxinge har slutligt avgjorts först nu på landskapsåklagarämbetet. Tekniska chefen anmäldes bland andra av projekteringsgruppen – från vänster Bjarne Karlsson, Michael Donalds och Kjell Mattsson – men åklagaren har inte hittat något som styrker att brott begåtts och inga åtal väcks.

Inga åtal mot Jomalas tekniske chef

Landskapsåklagare Roger Eriksson har valt att inte väcka åtal mot Jomalas tekniske chef Michael Lindbäck som anmäldes för ärekränkning av tre Maxingeprojektörer i januari 2012.

Arkitekten Michael Donalds, projektören Bjarne Karlsson och byggentreprenören Kjell Mattsson gjorde polisanmälan om ärekränkning efter att Lindbäck kallat de sprängningar som gjorts för ”ett lagstridigt svartbygge” i Nya Åland. Projektledningsgruppen ansåg att de hade ett giltigt bygglov och och att tekniska chefens uttalande var en kränkning mot dem.

Åklagaren konstaterar att projekteringsgruppen hade fått bygglov men att detta senare undanröjdes av Ålands förvaltningsdomstol. Därför är hans slutsats att uttalandet inte var osant. Dessutom är begreppet svartbygge ett ord som är allmänt känt och som inte innebär någon kränkning.

Åtalseftergift gavs även i ett annat ärende. Lindbäck anmäldes för ärekränkning också i mars 2013 av fyra medlemmar i byggnadsnämnden som hävdade att de blivit anklagade för att ha tagit emot mutor. Tekniska chefen ansåg att han blivit missförstådd och bad om ursäkt på mötet, vilket tre vittnen har bekräftat.

Åklagaren kom fram till att det finns olika uppfattningar om ordvalet och valde att inte väcka åtal.

Läs mer i papperstidningen!