DELA
Foto: Fredrik Törnroos

Infrastrukturchefen föreslår: sälj Rådhuset