DELA
Foto: Jonas Edsvik<07_Bildrubrik>NYEXAMINERADE Här är de glada närvårdarna, från vänster Seedy Fofana, Maria de Oliveira Salin, Wandee San-Inlai, Michele Eneroth, Mayrelis Victorial Gilberg, Raja Benjlil, Mahnaz Ghorbanpoor, Nellie Salo, som gått yrkesinriktad specialyndervisning för hotell och restaruang, samt Sarah Sandberg, Chima Onyehide och Shirin Abaryan.

Inflyttade blev färdiga närvårdare

För första gången utexaminerades en grupp studeranden som har ett annat modersmål än svenska i Ålands yrkesgymnasiums närvårdarlinje.

Eleverna hyllades med tal och sång. Alla har redan jobb på gång.
Integrationsgruppen, som den kallas, firade en festlig avslutning i Ålands yrkesgymnasium, Strandgatan 1, tillsammans med skolledning, lärare och anhöriga i går, torsdag.

De studerande har först läst svenska på Medis och fortsatt studierna vid närvårdarlinjen.

De nio färdiga närvårdarna har 2,5 års studier bakom sig.

– På grund av att de studerande inte har svenska som modersmål har studietakten varit lite lägre, förklarar vårdlärare Anita Karlsson. I vanliga fall går vuxeneleverna den här utbildningen på två år.

Många av de nya närvårdarna har redan anställningar, efterfrågan på deras tjänster är stor.

Tidigare har inflyttade elever med baskunskap i svenska utbildat sig till närvårdare vid skolan, men då i en grupp med personer som har svenska som modersmål.

Flera av de studerande fick anställning efter det att de praktiserat på olika ställen.

Annica Reimers är programansvarig för närvårdarutbildningen.

Just nu finns det inte någon ytterligare grupp med närvårdarstuderande med annat modersmål än svenska på gång i skolan.