DELA
Foto: Jonas Edsvik

I dag hörs Veronika Snellman

I dag hörs direktören efter den senaste tidens turbulens i Omsorgsförbundet.

Sedan ska styrelsen ta ställning till huruvida man fortfarande håller fast vid uppmaning till avsked.
Före påsken informerade styrelsen att Veronika Snellmans ”förmåga att leda förbundet är starkt ifrågasatt och att styrelsen därför överväger föreslå för förbundsfullmäktige att omsorgsdirektörens tjänsteförhållande skall hävas med omedelbar verkan.”

I dag får Snellman, som föreslagits fortsätta på posten fram till 30 april, således chansen att uttala sig innan nästa styrelsemöte 25 april då det slutgiltiga beslutet tas.

– Då tar styrelsen beslut om vi ska fortsätta det här övervägandet att uppmana till att avsluta anställning, säger styrelseordförande Clas Öfverström.

Under hörandet deltar Öfverström, vice ordförande Annika Hambrudd, förbundsfullmäktiges ordförande Petter Johansson och Berit Hampf från förbundsfullmäktige.

I sista hand är det fullmäktige, som träffas någon gång i maj, som tar beslutet om Snellmans framtid inom förbundet.

Nya Åland har varit i kontakt med Veronika Snellman som avböjer från att kommentera.

Läs mer i fredagens Nya Åland!