DELA
Foto: Stefan Öhberg

I dag fortsätter debatten om vårdinformations-systemet i lagtinget

I dag fortsätter lagtingets remissdebatt om förslaget till ändringsbudget, som ska ge ÅHS möjlighet att upphandla ett nytt vårdinformationssystem (ofta kallat VIS). Debatten, som inleddes förra veckan, blev avbruten eftersom Obunden samling ville bordlägga den för att få mer tid att sätta sig in i ärendet.