DELA
Foto: Annika Orre

Hyrestvisten till högsta domstolen

Henrik Appelqvist som driver Västernäs läkarstation ansöker om prövningstillstånd i högsta domstolen i hyrestvisten med Ålandsbanken.

Banken utreder om åtgärder kan vidtas under väntetiden.
I juni i år vann Ålandsbanken hyrestivsten i tingsrätten. Appelqvist överklagade till Åbo hovrätt som i september konstaterade att det inte fanns något skäl att ändra tingsrättens dom och tog inte upp ärendet till prövning.

Appelqvist har nu valt att gå vidare till högsta instans och begära prövningstillstånd i högsta domstolen.

Oberoende av vad domstolen kommer fram till – att bevilja tillstånd eller inte – tar processen tid, upp till två år.

Läs mer i Nya Åland!