DELA
Foto: Arvid Mörn

Hyggesbränning på Saltviksholme

En massiv pelare av rök kunde ses på långt avstånd från holmen som sattes i brand under söndag kväll. Många slog larm om synen och den brända lukten.

– Det gick enligt planen, säger Arvid Mörn som ansvarade för bränningen.
Hyggesbränningen, eller naturvårdsbränning som det också kallas, ägde rum på Långholm vid Långbergsödavik, Saltvik. Bränningen täckte hela holmens område; fem hektar.

– Det ska gärna vara så torrt och varmt som möjligt, så att bränningen når ända ner i marken. Gärna ska man sätta eld i vind som för den vidare, säger Mörn.

Hyggesbränning är en form av naturvård som tillför näring i marken och bereder plats för en ny skogsgeneration genom att bränna markvegetationen och avverkningsrester. För att underlätta arbetet delades holmen upp i tre områden som brändes en åt gången.

Mörn var inte ensam: upp emot 30 personer bestående av bekanta och personer som bor i närheten närvarade med båtar och med säkerhetsutrustning, bland annat brandsprutor.

– Vi hade förberett oss ganska bra, tycker jag själv.

Läs mer i tisdagens Nya Åland!