DELA

Hyfsat lugn vecka för polisen

Polisen skriver i ett meddelande på söndagen att den gångna veckan varit ”tämligen lugn”. Man sammanfattar:

Ett flertal trafikkontroller har genomförts både i staden och på landsbygden. Det resulterade i en bötfälld bilförare i Finström, som på tisdagen ertappades med att ha kört 118 kilometer i timmen på en väg där högsta hastighet var 90 kilometer i timmen. Föraren delgavs böter på platsen.

På onsdageftermiddagen delgavs så en bilförare böter för att denne ”inte gav fri passage åt en person som stod i beråd att beträda ett övergångsställe.” Denna händelse inträffade i Godby.

På lördagen delgavs två bilförare böter för överhastighet på landskapsväg 2 i Jomala. Den ena körde 90 kilometer i timmen på ett 70-område och den andre 113 kilometer i timmen på ett 90-område. Båda delgavs böter på platsen.

Vidare: ”Under veckan har ett flertal bilförare delgetts böter för att de endera underlät att använda bilbälte under färden eller för att föraren under färden använde en mobiltelefon genom att hålla den i handen”. Förarna delgavs 70 euro respektive 100 euro i ordningsbotsförelägganden.

Slutligen informerar man också om tre fall av kollision med rådjur. Händelserna har skett vid skymningstid. (mh)