DELA
Foto: Stefan Öhberg
Fredrik Karlström, Annette Holmberg-Jansson, Harry Jansson, Veronica Thörnroos, Annika Hambrudd, Roger Höglund och Christian Wikström.

Hur stort förtroende har du för regeringen Thörnroos?

Har regeringen Thörnroos ministrar gjort bra i från sig under den senaste mandatperioden? Nu har du chans att tycka till när Åland Gallup frågar om ditt förtroende för varje minister i regeringen. Delta genom att klicka på länken här.

Hur högt förtroende har du för minister X? Det är frågan i Åland Gallup. Du kan välja mellan alternativen högt, ganska, högt, neutral, litet, inget alls.

I Åland Gallup frågas även om hur du tycker att Ålands riksdagsledamot Mats Löfström ska rösta i den förväntade omröstning om förtroende för Finlands regering i början av september. Regeringen tar som bäst fram ett åtgärdsprogram mot rasism, som en följd av de rasismskandaler som plågat Orpos regering under sommaren. Riksdagen förväntas rösta om förtroendet för regeringen i samband med att åtgärdsprogrammet behandlas. Hur tycker du, med det som i dag är känt om läget, att Mats Löfström ska rösta? Ska han rösta för regeringen, mot regeringen, eller blankt?

Som vanligt får du även svara på frågan vilket parti man skulle rösta på om det var val i dag.

Dessutom ställs i gallupen en fråga om vilket rederi du helst reser med om trafiken på rutten Mariehamn–Kapellskär återupptas.

Åland Gallup är en enkätundersökning som administreras av Mats Adamczak. Gallupen är öppen till söndag kväll.