DELA
Foto: PRIVAT

Hundra år av frivilligt arbete

Vid söndagens kyrkkaffe i S:t Görans församlingshem utdelades förtjänsttecken som biskopen i Borgå stift Björn Vikström beviljat för frivilligt församlingsarbete.
De gick till Mari-Ann Åkerblom, brons (10 år), Elvi Johansson, silver (20 år), Cordi-Maj Öhman, silver, Britta Nordström, silver, samt till Rut Sporre, guld (30 år).

Tillsammans har de arbetat för församlingen, bland annat som kyrkvärdar, i exakt 100 år.

På julaftonen erhöll dessutom Ruth Danielsson förtjänsttecken i guld i sitt hem.

På sin födelsedag i somras erhöll Helena Hellström förtjänsttecken i guld.

Vid kyrkofullmäktiges sammanträden har förtjänsttecken i brons beviljats Leena Raitanen och Inga-Britt Wirta.

Samtliga fick förtjänsttecken för frivilligt församlingsarbete.

Detta meddelar kyrkoherde Jan-Erik Karlström.