DELA
Foto: Annika Orre

Hovrätten prövar inte hyresdomen

Hovrätten prövar inte läkaren Henrik Appelqvists besvär mot tingsrättens dom från i somras där han tvingades flytta läkarstationen från Ålandsbankens lokal i Västernäs.

Nu återstår bara högsta domstolen ifall läkaren vill gå vidare.
Hovrätten konstaterar i beslutet från i går att det inte finns anledning att tvivla på att tingsrättens domslut är riktigt och att det inte finns några skäl till att hovrätten ska bevilja prövningstillstånd.

Därför är det tingsrättens dom som gäller, heter det i beslutet där Appelqvist hänvisas till högsta domstolen om han vill gå vidare.

Det var i juni som tingsrätten gav sin dom i det som utvecklats till en segdragen hyrestvist. Tvisten gäller Västernäs läkarstations hyreslokal i Mariehamn i fastigheten som ägs av Ålandsbanken.

Första gången hyresavtalet sades upp var i december 2014, andra gången i februari 2015. I maj ingick parterna en överenskommelse om att läkarstationen skulle vara tömd senast 31 augusti 2015.

Inget nytt avtal

Men augusti kom och läkarstationen var inte tömd och skylten på fasaden var inte nerplockad. Nycklarna till lokalen återlämnades inte.

Enligt Ålandsbanken har det varit helt klart att det inte blir något nytt hyresavtal, något som Appelqvist inte accepterat.

Ålandsbanken vann tvisten i tingsrätten. Domstolen konstaterade Appelqvists hyresrätt förverkad och ålade honom att med hot om vräkning tömma lokalen och att ta ner skylten.

Han ska också betala hyra på 11,75 euro per dygn från 1 september 2015 tills han flyttar frivilligt eller vräkningsdomen verkställs. Eftersom han förlorade tvisten måste han betala bankens rättegångskostnader på 2 650 euro.