DELA

Hovrätten friar våldtäktsdömd

Inte skyldig.

Åbo hovrätt häver en våldtäktsdom i tingsrätten med motiveringen att bevisningen inte håller.
Tingsrätten dömde i slutet av maj i fjol en man för våldtäkt och tvingade till sexuell handling. Straffet var villkorligt fängelse i 1 år och 6 månader och mannen skulle dessutom betala 9 200 euro i ersättning till kvinnan.

Rätten var inte enig. Domaren ansåg att det ”kvarstår rimlig tvivel” om att mannen skulle vara skyldig men de två nämndemännen ansåg att kvinnans berättelse var trovärdig och att vittnesuppgifter och läkarintyg räckte till som bevisning.

Mannen överklagade och hovrätten går i sin dom på samma linje som tingsrättens domare.

Hovrätten konstaterar att det kan vara svårare att införskaffa bevis i sexualbrott men att beviströskeln inte är lägre än för andra typer av brott.

– Även om målsägandens berättelse verkar äkta och övertygande behöver den stöd av indirekt bevisning, skriver hovrätten som alltså förkastar åtalet, undanröjer straffet och befriar mannen från ersättningsskyldighet.