DELA

Hot och spark mot polis gav villkorligt fängelse

En kvinna i 40-årsåldern döms till sex månaders villkorligt fängelse för två fall av våldsamt motstånd mot tjänsteman.

I mars förra året uppgav kvinnan för en polispatrull att hon hade flera vassa föremål och en pistol på sig när patrullen skulle omhänderta henne för att hon var berusad utomhus. Vid visitationen stretade hon emot och polisen tolkade hennes uttalande om vapen som ett hot. Tingsrätten konstaterar att polisen inte har kunnat tolka hennes uttalande sarkastiskt förrän efter visitationen.

I april förra året kom polisen till kvinnans hem tillsammans med en ambulans efter att kvinnan skickat ett meddelande om att hade skadat sig själv till en vän. Kvinnan ville inte ha polisen där och var till en början verbalt aggressiv. När polisen tog med henne till polisbilen sparkade hon den ena av poliserna på benet.

Förutom det villkorliga fängelsestraffet åläggs kvinnan att betala skadestånd på 100 euro för sveda och värk till den polis hon sparkat på. Hon ska också betala en brottsofferavgift på 80 euro till staten.