DELA
Foto: Annica Lindström

”Hör polisstyrelsen om avgångsåldern”

Blir det ännu svårare att rekrytera nya poliser om avgångsåldern höjs?

Lagtingsman Bert Häggblom (Ob) vill höra polisstyrelsens svar på den frågan och drev i går igenom en bordläggning av lagförslaget.
Nya Åland har tidigare skrivit om regeringens lagförslag som som går ut på att poliser födda efter 1965 får en avgångsålder på 68 år. I dag är avgångsåldern 58-63 år beroende på befattning inom polisen.

Ålands polisförening, som har protesterat mot förslaget i en skriftlig åsiktsförklaring, framhåller bland annat att det finns risk för att äldre poliser inte kommer att kunna utföra det fysiskt och psykiskt krävande arbetet.

– Varför har polisstyrelsen inte hörts i den här frågan, undrade Bert Häggblom i lagtinget i går.

– Nu går man bakvägen med lagförslaget, dialogen är bristfällig.

Häggblom vill veta vilka konsekvenser polisstyrelsen anser att lagförslaget skulle få. Kommer det till exempel att påverka den redan svåra rekryteringen av nya poliser om man inte längre kan locka med lägre avgångsålder som kompensation för löner som, enligt Häggblom, inte är de högsta.

– Jag är visserligen emot styrelser men när vi i det här fallet har en ska den väl ändå användas.

Minister Nina Fellman (S) betonade att man diskuterat lagförslaget ingående med polischef Maria Hoikkala. Polisstyrelsen har informerats men inte fungerat som remissinstans.

Läs mer i torsdagens Nya Åland!