DELA
Foto: Fredrik Axelsson<07_Bildrubrik>FASTSLAGEN ÄGARE Läser man bara landskapets beslut får man uppfattningen att det aldrig beviljats jordförvärvstillstånd för fastigheten Norragatan 2 där bland annat Nordea huserar. Det är dock fel och nu har två tillstånd beviljats.

Hoppsan, bankhuset har dubbla tillstånd

Då Alandiabolagen 2004 köpte Norragatan 2 fick bolaget jordförvärvstillstånd.

Det har landskapet missat och beviljar nu ett nytt.
Ibland kan det vara komplicerat att rota i gamla affärer.

Försäkringsbolaget Alandia har nyligen genomgått en stor fusion och omorganisation då tidigare moder- och dotterbolag gått samman. Det har bland annat fört med sig en rejäl dos pappersarbete då alla viktiga dokument i den över 70 år gamla koncernen har gåtts igenom. Vissa äldre dokument har krävt ändringar, bland annat de jordförvärvstillstånd som registrerats för något av de bolag som inte längre existerar.

Då pappren lämnades in för ändringar hävdade landskapet att både fastigheten Norragatan 2 och Ålandsvägen 28 aldrig har haft något jordförvärvstillstånd.

Hos Alandia är man dock lite konfunderad.

– Vi har haft jordförvärvstillstånden i ordning hela tiden, säger avdelningschef Olli Kytö.

Försäkringsbolaget har inte bara gamla beslut, signerade landskapsstyrelsen, i arkivet utan också lagfarter på båda fastigheterna och ett nyare brev från landskapsregeringen som bekräftar att tillstånden finns.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!