DELA
Foto: Jonas Edsvik

”Hoppas att parken kan räddas”

Thomas Lundberg, styrelseordförande i Ålands Investerings Ab sedan 2015, hoppas att Smartpark kan drivas vidare trots att konkursen nu är nära.
Ålands Investerings Ab är den klart största ägaren i Krutbyn Ab. Ägarandelen har vuxit i takt med att en del lån har omvandlats till aktier och mera pengar har lagts in i det ekonomiskt tyngda parkbolaget.

Totalt har investeringsbolaget satsat över en miljon euro på Smartpark. Thomas Lundberg uppger samma orsak till Pensions-Alandias konkursansökan som parkansvarige Mattias Eriksson – att parken blev hälften dyrare att bygga än planerat.

– Investerings Ab har ingen aktiv verksamhet utan det är i dag enbart ett holdingbolag som äger aktier i olika bolag. Det är upp till Investerings Ab eller parkens övriga ägare att göra något i så fall. Nya intressenter måste komma in, antingen åländska eller utanför Åland, säger Thomas Lundberg.

Det mesta tyder på att det blir konkurs.

– Det ingår förmodligen i konkursförvaltarens uppdrag att de om det finns någon möjlighet att driva parken vidare.

Chipspengar i botten

 

Ålands Investerings Ab bildades när Chips såldes för ett tiotal år sedan. Flera av säljarna gick in i investeringsbolaget med sammanlagt ett par miljoner euro i aktiekapital. Största ägare är Ömsen och Alandia Försäkring/Pensions-Alandia som tillsammans äger över hälften av aktierna i investeringsbolaget. Övriga ägare är bland andra Ålandsbanken och ett av Trygve Erikssons bolag som äger mindre poster tillsammans med andra mindre ägare.

Medimar är Ålands Investerings Ab:s största satsning. Krutbyn Ab har också med tiden växt till en stor satsning för bolaget.