DELA

Hopp för svensk medicinlunta

En tiotals år gammalt språkfråga närmar sig en lösning: En svensk version av Pharmaca Fennica, det vill säga den skrift som innehåller detaljerad information om samtliga läkemedel som är godkända i Finland.

– Social- och hälsovårdsministeriet upphandlar nu en översättning, det är helt klart ett steg i rätt riktning, säger minister Wille Valve (MSÅ).

Informationen om läkemedlen är en nödvändighet för läkare och andra som arbetar inom vården, något som också Justitieombudsmannen påtalat.