DELA
Foto: Jonas Edsvik

Hopp för Nextjet

Flygoperatören Nextjets licens går ut den 17 november. I ett mejl till Nya Åland skriver bolagets marknadsdirektör Henning Lindberg att det kan vara någon annan än Nextjet som står för utförandet av flygningarna om inte Transportstyrelsen i Sverige ger bolaget en ny licens efter 17 november.

Orsaken till licensproblemet är Nextjets ekonomiska läge. Infrastrukturminister Mika Nordberg är ändå inte i det här skedet orolig för flygtrafiken till och från Åland.

– Snarare tvärtom. Transportstyrelsen har krävt att Nextjet måste förstärka sina finanser och bolaget har jobbat fram ett paket som ska ge förutsättningar för ett permanent flygtillstånd efter den 17 november.

Enligt de indikationer han fått är Nextjet på god väg. Bland andra har Air Åland beslutat teckna aktier i den pågående emissionen.

Aftonbladet skrev på sin hemsida i går att Konsumentombudsmannen stämmer Nextjet för att bolaget säljer biljetter utan att lämna tydlig information till kunderna om att licensen går ut.