DELA

Hon ska leda ÅHS

Annette Holmberg-Jansson ska leda ÅHS styrelse under de fyra kommande åren.
I dag på förmiddagen klubbade social- och hälsovårdsminister Wille Valve (MSÅ) Ålands hälso- och sjukvårds nya styrelse. Styrelsen som ska sitta mellan 2016–2016 leds av Annette Holmberg-Jansson. Liberalernas Ingrid Johansson blir viceordförande, medan resten av styrelsen består av hennes partikollega Tomas Blomberg, tidigare social- och miljöminister Carina Aaltonen (S), Centerns Runar Karlsson och Obunden samlings Ingvar Björling.

En jämställd styrelse med både erfarenhet och nya krafter, enligt Wille Valve.

Holmberg-Janssons tidigare styrelseuppdrag inom branschen var en av de viktigaste anledningarna till att hon fick ordförandeförtroendet.

– Annette Holmberg-Jansson är en erfaren lagtingspolitiker. Hon har också jobbat med utmanande ekonomi i styrelsen för De gamla hem, är ordförande för Denmensföreningen på Åland och har visat prov på förmåga att lyfta fram sjukvårdsfrågor.

Valve lyfter också fram Holmberg-Jansson engagemang inom den privata sektorn.

Gå igenom allt

Den nya styrelsen ska spara minst två miljoner euro under 2017 och 650 000 redan i år.

– Den nya styrelsen får ett mycket tydligt uppdrag i att titta på hur den kan samverka med den privata sektorn och tredje sektorn. De ska också ta ställning till om det finns verksamheter som ÅHS inte ska ha, i syfte att få ner kostnaderna. Vi ska göra en helhetsanalys av ÅHS-lagen och den service som ÅHS levererar till ålänningarna, för att sedan kunna göra en avvägning om vad som är rimligt att producera i offentlig regi, vad vi kan lägga av med och vad vi kan göra tillsammans med tillexempel med Folkhälsan.

Inför valet sade Centerns Veronica Thörnroos att oppositionen inte ska sitta i ÅHS-styrelsen. Det här har den nya landskapsregeringen inte valt att lyssna på utan ger två platser till Centern och Obunden samling. Ålands framtid tappar däremot sin plats i styrelsen.

– Landskapsregeringen ser det som värdefullt att oppositionen får insyn i ÅHS eftersom ÅHS angår alla. Med en bredare representation kan det också komma ett bredare inflöde av av idéer vilket är viktigt i dessa tider.