DELA

Hon kämpar för att bli rentvådd

När Maria fick frågor från olika håll om det var hon som nyligen fick sparken från ÅHS på grund av journalintrång fick hon nog.

Efter ett år av det hon ser som en häxjakt från arbetsgivarens sida har hon nu vänt sig till Ålands förvaltningsdomstol för att äntligen få slut på processen som närapå knäckt henne.
– Jag hävdar att jag blivit utsatt för osakligt bemötande och trakasserier på min arbetsplats allt sedan juni i fjol. Jag har kämpat för att bli rentvådd från misstankarna på alla upptänkliga sätt och jag har knackat på alla lagliga dörrar. Men hittills har det varit omöjligt. Domstolen och tidningen är för mig den sista utvägen när alla andra vägar är stängda, säger Maria som i verkligheten heter något annat.

Maria väljer att vara anonyma – Åland är litet och även om ”halva ÅHS” känner till fallet så vill hon inte framträda med namn främst av hänsyn till sina familjer.

Alltsammans började i juni i fjol när Maria kallades in till översköterskan på sin avdelning. En kollega hade anmält henne för att ha läckt om kollegans graviditet till en utomstående person eftersom kollegan i samma veva hade varit inlagd på sjukhuset.

– Jag förklarade direkt att jag hade varit ledig och bortrest under den aktuella tiden och att jag inte hade någon vårdar-patientrelation med henne. Översköterskan antog då att det hela handlade om ett missförstånd och bad mig ringa kollegan och prata med henne vilket jag gjorde. Senare samma dag valde kollegan ändå att lämna in en anmälan om brott mot tystnadsplikten, något som översköterskan meddelade mig om per telefon.

En vecka senare kallades hon till ett möte med vårdchefen och översköterskan. Mötet gällde den påstådda läckan.

– Jag svarade både muntligt och skriftligt att anklagelserna var osanna. Jag berättade igen att jag var bortrest under den tid det gällde och naturligtvis hade jag aldrig läst hennes journal i någon form.

Maria bad både muntligt och skriftligt arbetsgivaren att göra en fullständig utredning av grunderna för anklagelserna, alltså att kontrollera arbetslistor och logguppgifter i patientjournalen.

 

Ett nytt möte ordnades där Maria berättade att hon kände sig mycket kränkt och berättade igen att hon inte gjort det hon anklagats för.

– Resultatet av mötet var att man ordnade extern handledning som visade sig handla om att klara upp en konflikt mellan två medarbetare när det ju gällde falsk anklagelse mot mig.

I september kallades Maria till ett nytt möte eftersom vikarierande vårdchefen fått ”skriftligt elektroniskt material” om en diskussion där det enligt vårdchefen framgick att det var Maria som berättat om graviditeten.

– Jag visste inte vad det var för material och Tehys huvudförtroendeman försökte flera gånger få ta del av materialet före mötet, utan att lyckas.

Samma månad kopplades också ÅHS arbetarskyddsfullmäktige in. Ett nytt möte hölls i oktober och ingen av arbetsgivarrepresentanterna ansåg att man hade något ansvar för hur ärendet hade skötts.

– Tiden för mitt planerade kejsarsnitt i oktober närmade sig och jag ville ha slut på häxjakten för att kunna koncentrera mig på min baby. Men så blev det inte.

Maria kopplade in jurist i ett tidigt skede eftersom hon ansåg att de osanna anklagelserna var allvarliga och att ett förstört rykte kunde påverka hennes karriärmöjligheter.

 

Det planerade kejsarsnittet blev i stället ett akut snitt. Men processen fortsatte tills personalchefen i februari i år meddelade att ”arbetsgivaren inte har någon grund för att vidta åtgärder mot någon tjänsteman för brytande av tjänsteplikten”.

I bilagorna till beslutet fanns ett kort citat ur facebookkonversationen och den felaktiga uppgiften om att arbetslistorna visade att Maria hade jobbat när kollegan varit inlagd.

– Det är ren och skär lögn och jag kände mig väldigt kränkt av att arbetsgivaren fortsättningsvis ansåg sig ha rätt att sprida osanningar om mig. Vad som kommit fram när man kollat logguppgifterna i patientjournalen vill man inte ens nämna.

I maj hände det som så när knäckte Maria fullständigt. ÅHS avskedade en anställd som olovligen läst patientjournaler och många vände sig direkt till Maria och utgick från att det var hon som fått sparken.

– Det var fruktansvärt. Ingen kan missta sig på att det här har påverkat mitt liv väldigt mycket och att min familj också har blivit lidande. När allt det här började var jag i början av min graviditet och som en följd av den stress och chock anklagelserna väckte blev jag sjukskriven och fick börja medicinera för tidiga sammandragningar. Resten av graviditeten var jag orolig över mitt ofödda barns hälsa samtidigt som jag förde min kamp mot arbetsgivaren.

 

Den 24 maj fattade ÅHS ledningsgrupp – där fyra av fem ledamöter hade deltagit i utredningarna mot henne och som alltså borde ha varit jäviga – beslutet att inte föra hennes anmälan om trakasserier och osakligt bemötande till styrelsen.

Hon har överklagat ledningsgruppens beslut till Ålands förvaltningsdomstol.

Läs artikeln i sin helhet i onsdagens Nya Åland!