DELA
Foto: PRIVAT

Hon blev ny bas för TCÅ

Till ny ordförande för Tjänstemannaorganisationerna på Åland, TCÅ, har Linda Mattsson utsetts. Linda Mattsson arbetar som biträdande kostchef vid ÅHS. Det berättar verksamhetsledare Marie-Susanne Stenwall. TCÅ hade sitt höstmöte nyligen och vid den avtackades den tidigare styrelseordförande Yvonne Aspholm, som varit ordförande 1995–1998 respektive 2005–2016. Styrelsen består av Gunilla Berglund, Ann-Charlotte Fogde, Jonna Laine (ny), Daja Rothberg (ny) och Iris Åkerberg. Ett kompletteringsval till styrelsen kommer att ske i slutet av januari 2017. (ka-f)