DELA
Foto: Erkki Santamala

Höjda fiskekvoter tros gynna Åland

EU-kommissionen föreslår att fiskekvoterna höjs i Östersjön.

– Positiva nyheter, trots ökade krav på hållbarhet föreslås högre fiskekvoter i Östersjön. Det tyder på att fiskebestånden mår bättre och det gynnar såklart i sin tur de åländska fiskarna, säger Anton Nilsson, specialmedarbetare för EU-parlamentariker Nils Torvalds.
Ett ramverk, bestående av en flerårig plan på hur fiskekvoterna ska fördelas, var Nils Torvalds (SFP) med och tog fram. Ramverkets uppgift är att trygga stabilitet för fiskare och jämna ut stora svängningar i kvoternas storlek från år till år. Ramverkets grundprincip bygger dock på hållbarhet, att fiskebeståndet ska vara stabilt och må bra. Det är glädjande ur miljösynpunkt att kommissionen nu höjer kvoterna för många fiskarter på flera fiskeområden.

– Det gynnar Åland att fiskekvoten för rödspätta, vassbuk, strömming och lax ökar, säger Nilsson.

Kommissionen har ännu inte fattat beslut i fiskekvoten gällande torsk.

Det är EU-ländernas regeringar som fattar det slutgiltiga beslutet om fiskekvoterna och dess fördelning.

– Det är tuffa förhandlingar och kompromisser som vanligen mynnar ut i beslut nära kommissionens förslag.

För åländsk del gäller det att sedan förhandla med riket om hur stor del av fiskekvoten som tillfaller Åland.

– Rimligtvis kommer Åland att gynnas av de höjda kvoterna, säger Nilsson.