DELA
Foto: Erkki Santamala

Höjda farledsavgifter oroar Löfström

Höjningen av farledsavgifterna i Sverige oroar finländska riksdagsledamöter.

En grupp ledamöter i Finlands riksdag har skrivit till svenska Sjöfartsverkets generaldirektör Katarina Norén. Anledningen är höjningen av farledsavgifterna, berättar svenska Sjöfartstidningen på sin hemsida.

I brevet framhåller Åland riksdagsledamot Mats Löfström, tillsammans med de andra, att höjningen försvårar sjöfarten mellan Finland och Sverige.

– På rederinivå kan det handla om en höjning på 10 miljoner kronor och år, säger Löfström till Sjöfartstidningen.

I och med höjningen fördyras också fartygstrafiken mellan Sverige och Åland. Löfström hoppas att Sverige omprövar beslutet om att höja avgifterna, skriver Sjöfartstidningen.