DELA
Foto: Jonas Edsvik

Höjda avgifter för Mise-kunder

De hushåll som i dag har avfallshämtning i vanlig enfackstunna en gång i månaden eller mera sällan måste från och med nästa år betala mera för hämtningen än i dag.
Det beslöts på förbundet Ålands Miljöservices (Mises) höststämma då avgifter och budget för nästa år fastställdes.

Styrelseordförande Stig Mattsson konstaterade att förbundet har ett jobbigt år bakom sig och att budgeten inte uppfyller alla förväntningar. Fokus kommer att ligga på det nya fyrfackssystemet och på sorteringen av avfall. Ett visst överskott är budgeterat för att balansera tidigare års underskott. Målet är att vinst- och förlustkontot ska visa positivt resultat år 2024.

Hushållens grundavgift som finansierar myndigheten, tillsyn, information, kundtjänst, Mises återvinningscentral, Misebilen och mottagningen av farligt avfall blir oförändrad nästa år. Grundavgiften har inte ändrats sedan 2011.

De rörliga avgifterna som hushållen betalar för insamlingen och hanteringen av avfall höjs nästa år utom för dem som i dag har fyrfackstunnor. Mise tillämpar rörliga avgifter också för dem som har tjänsten låst hus och hämtning av säckar i skärgården och eftersom avgifterna för låst hus inte har höjts sedan 2010 så höjs de nästa år. Det nya fyrfackssystemet innebär också nya avgifter.

Hushåll som i dag har hämtning i vanlig enfackstunna var fjärde vecka eller mera sällan får höjd avgift, men det går att minska på avgiften om man väljer att dela avfallshantering med granne eller grannar.

Läs mer i måndagens Nya Åland!