DELA

Högt uppsatt polis: För korta körförbud

Överkommissarie Dennis Pasterstein i Helsingfors frågar sig i sitt senaste inlägg på polisbloggen om man i Finland accepterar att rattfylleri leder till tiotals dödsfall i året.
Pasterstein konstaterar att de körförbud som utfärdas för rattfylleri i Finland, med Åland som undantag, är internationellt sett låga. I flera europeiska länder är minimistraffet liksom på Åland ett års körförbud.

Pasterstein skriver att den totala alkoholkonsumtionen står i nästan direkt relation till antalet rattfyllerister. Drygt hälften av alla rattfyllerister som stoppas är storkonsumenter av alkohol och en tredjedel har någon form av rusmedelsberoende.

Obligatoriskt alkolås i bilen i några års tid efter domen kunde vara en lösning för att minska på antalet rattfyllerister, föreslår Pasterstein som leder Helsingforspolisens trafiksäkerhetscentral.

Nyligen avgjorde Högsta domstolen att Ålands körkortslag inte strider mot grundlagen, och att Åland därmed har rätt att tillämpa längre körförbud för rattfylleri än vad som är praxis i riket.