DELA

Högskoleprovet blir av på Åland

Universitets- och Högskolerådet i Sverige, UHR, har beslutat att genomföra högskoleprovet hösten 2015 på Åland. Beslutet gäller dock bara höstens provtillfälle.
Det var ännu oklart i början av veckan huruvida ålänningarna skulle behöva åka till Sverige för att göra högskoleprovet efter att Stockholms universitet sa upp sitt samarbete med Högskolan på Åland. Men nu har man fått svar från Universitets- och Högskolerådet i Sverige. Åland får ännu i höst arrangera provet och landskapsregeringen har gett Öppna högskolan vid Högskolan på Åland i uppdrag att bistå UHR i de lokala arrangemangen vid provtillfället.

Landskapsregeringen vänder sig samtidigt till Universitets- och Högskolerådet för att uppmärksamgöra rådet på behovet av en hållbar och långsiktig lösning, eftersom beslutet endast gällde arrangemangen kring höstens provtillfälle.

– Landskapsregeringen eftersträvar att få ett beslut som anger att Åland som en permanent ort för ordnande av högskoleprovet, skriver byråchef Elisabeth Storfors.