DELA
Foto: Joakim Holmström<07_Bildrubrik>DYRT? I jämförelse med Sverige och riket är de åländska avgifterna inom primärvården höga. Att besöka en läkare på en poliklinik kan däremot vara billigare.

Högre vårdavgifter på Åland

Avgifterna inom primärvården är högre på Åland än i både övriga Finland och Sverige, där det även är vanligt att barn inte betalar någon avgift.
Ålands hälso och sjukvård måste spara och socialminister Wille Valve har varit tydlig med att egenfinansieringen inom verksamheten måste ökas – patientavgifterna ska alltså höjas.

Men när Nya Åland jämför de åländska avgifterna med dem i resten av Finland och i Sverige visar det sig att avgifterna redan i dag är jämförelsevis höga.

Framför allt är det primärvårdsavgifterna, som rör besök på en hälsocentral, som är höga på Åland. Ett läkarbesök kostar i dag 27 euro, oavsett om det är till hälsocentral eller till poliklinik. Barn och unga under 18 år betalar halv avgift.

En färsk sammanställning från Sveriges kommuner och landsting visar att avgifterna till den svenska primärvården ligger mellan 120 kronor (Örebro) till 250 kronor (Jönköping). I de flesta landsting ligger avgiften på 150 eller 200 kronor. I så gott som alla landsting är besöken helt kostnadsfria för personer under 20 år och i flera landsting är de även kostnadsfria för personer äldre än 85 år.

Läs mer i måndagens Nya Åland!