DELA
Foto: Jonas Edsvik

Högre kostnadstak för äldre nästa år

Taket för högkostnadsskyddet höjs för personer över 75 år – men å andra sidan börjar vårdavgiften för dem som lagts in på sjukhuset räknas in under högkostnadstaket.
Inför ÅHS styrelsemöte i fredags hade ekonomichef Joachim Eriksson rett ut de ekonomiska konsekvenserna dels av det nya tandvårdsprogram som landskapsregeringen antagit, dels av förändringarna i högkostnadsskydden som landskapsregeringen föreslagit under 2019.

Båda reformerna innebär kostnadsökningar för ÅHS – intäkterna från tandvård minskar med 0,3 miljoner, kostnaden för en budgeterad tandläkartjänst beräknas till 75 000 euro och investeringen i en tandvårdsbil går på cirka 0,3 miljoner euro.

Ändringarna i högkostnadsskydden medför minskade intäkter för ÅHS på 125 000 euro. Sammantaget beräknas nettokostnaderna öka med en halv miljon euro nästa år som en följd av förändringarna.

Nästa år fördubblas taket för högkostnadsskyddet för personer över 75 år, från 125 till 250 euro per år innan vården blir avgiftsfri. För personer med svag ekonomi, under 14 000 euro i beskattningsbar inkomst, kvarstår taket på 125 euro per år oavsett ålder.

En nyhet som gynnar dem som läggs in på sjukhuset är att hela dygnsavgiften på 50 euro för kortvarig vård börjar räknas in under högkostnadstaket.

– Det är bra för ålänningarna att hela vårdavgiften inkluderas, säger styrelseordförande Annette Holmberg-Jansson.

Läs mer i måndagens Nya Åland!