DELA
Foto: Jonas Edsvik

Högre efterfrågan på inhemskt kött

Det råder brist på nötkött i Finland.

Det har lett till högre priser för producenterna och är också huvudorsaken till att Dahlmans höjde sina inköpspriser.
Det beror alltså inte på att man försöker stävja konkurrensen från Sverige. Priserna i Sverige är fortfarande högre men utvecklingen där ser ut att ha stagnerat.

Samtidigt har efterfrågan i Finland ökat under det senaste året så mycket att det nu råder brist på nötkött. Det leder till mycket högre grundpris. Beslutet är även kopplat till de avtal som ingicks med leverantörerna i fjol.

– Vi gav då ett löfte att följa med prisutvecklingen och vara konkurrenskraftiga, säger vd Johannes Dahlman.

I Sverige är självförsörjandegraden för nötkött kring 50 procent medan motsvarande siffra i Finland är 80–90 procent.

Det betyder att prisökningen i Finland inte blir lika häftig då efterfrågan ökar, säger Dahlman. Men när efterfrågan blir tillräckligt stor börjar det hända också i Finland.

– Det finns brist på nötkött i Finland just nu. Det kommer att bli ökade priser i hela Finland.

Läs mer i torsdagens Nya Åland!