DELA

Höga priser för stugor utan strand

Fritidsfastigheter utan strand var ovanligt dyra i fjol.
Fastighetsöverlåtelserna, som brukar ligga på mellan 700 och 800 årligen, uppgick förra året till 780 stycken, enligt Åsub:s statistik. Den totala köpesumman var 54,6 miljoner euro, varav 34,3 miljoner handlade om överlåtelser för bostadshus, som till antalet var 324 stycken.

166 jord- och skogsbruksområden överläts under 2017 till den totala köpesumman om 7,5 miljoner euro. För de 214 fritidsbebyggelserna var summan 7,1 miljoner euro.

Köpesumman har minskat med nästan 4 miljoner euro från 2016. Minskningen gäller bostadshus, bostadstomter och andra byggnadsplatser. För jord- och skogsbruksområden ökade däremot köpesumman.

För obebyggda tomter låg det genomsnittliga priset på drygt 16 euro per kvadratmeter. För detaljplanerade områden låg priset i genomsnitt på 30 euro per kvadratmeter medan priset låg lite över 8 euro per kvadratmeter för tomtmark i glesbygd.

Det genomsnittliga priset för bebyggda småhusfastigheter var 168 000 euro. I planerade områden var köpesumman 212 000 euro och i glesbygd 130 000 euro.

Fritidsfastigheter med strand såldes i snitt för 94 000 euro och de utan strand för 73 000, vilket är ovanligt högt då medelpriset tidigare legat på mellan 25 000 och 50 000 euro.