DELA
Foto: Jonas Edsvik

Höga krav problem inom bilbesiktningen

Det är svårt att rekrytera besiktningsinspektörer i dag eftersom kravet på utbildning är högre på Åland än i våra grannregioner.

Det ska nu ses över samtidigt som Motorfordonsbyrån byter namn till Fordonsmyndigheten.
Motorfordonsbyrån ska bli Fordonsmyndigheten som lyder direkt under landskapsregeringen och leds av en myndighetschef. Någon styrelse tillsätts inte, däremot ett sakkunnighetsråd som ska fungera som stöd bland annat då nya EU-direktiv ska tillämpas.

Vice talman Veronica Thörnroos (C) saknar den styrmekanism som en styrelse innebär.

– Den nya myndighetschefen får en otroligt stark roll. Det finns en risk för att den nya myndigheten blir en stat i staten, sade Thörnroos då lagtinget diskuterade frågan i går.

– Styrelser har ingen funktion, det är bara politiker som lyfter arvoden, sade däremot Bert Häggblom (Ob) som anser att också sakkunnighetsrådet kan strykas ur lagförslaget.

Petri Carlsson (MSÅ) tog upp dagens kompetenskrav på besiktningsinspektörer.

– Jag har förstått att vi ställer högre krav på Åland än i andra länder och man har därför har haft svårt att tillsätta tjänster. Kommer det att ses över, undrade han.

Svaret är ja. Nya behörighetskrav ska fastställas varje gång en ny tjänst inrättas. Det handlar då inte bara om att lindra nuvarande krav utan också om att ny teknik ställer nya krav på kompetensen.