DELA
Foto: Jonas Edsvik

Hög radonhalt i åländska hem

Det finns mycket radon på Åland, i hälften av kommunerna är medelvärdet högre eller betydligt högre än i hela Finland i snitt.

Det framgår ur strålsäkerhetscentralens färska rapport.
Resultatet av de mätningar som strålsäkerhetscentralen och social- och hälsovårdsministeriet lär utföra i samband med kampanjen Fritt från radon i vintras är nu klart.

Sammanlagt 109 bostäder på Åland har kontrollerats. Radonhalten varierar stort i kommunerna men i de allra flesta har man uppmätt halter som ligger över gränsvärdet för nya bostäder, 200 becquerel per kubikmeter (Bq/m3).

Värst är resultaten för Sottunga, medelvärdet där, 490 Bq/m3, är hela fyra gånger högre än i hela landet i genomsnitt, 121 Bq/m3. Men eftersom det bara finns information från två bostäder anser strålskyddscentralen att man inte kan göra någon allmän bedömning av situationen i kommunen. Samma gäller för Lumparland där medelvärdet ligger på 279 Bq/m3.

För Mariehamns del kan man lita på siffrorna. Nästan 30 procent av mätningarna som gjordes i staden överskred 200 Bq/m3 och medelvärdet i staden är 183 jämfört med hela landets 121.

– Det finns endast två kommuner, Brändö och Kökar, där man inte uppmätt radonhalter som överskrider 200 Bq/m3. Detta kan dock vara en ren tillfällighet eftersom man i dessa kommuner gjort mätningar i sammanlagt endast tre bostäder. Det är alltså inte möjligt att utifrån materialet dra slutsatsen att det på Åland skulle finnas områden där det inte förekommer för stora halter av radon, skriver Tuukka Turtiainen, överinspektör vid strålsäkerhetscentralen, i rapporten.

Läs mer i måndagens Nya Åland!