DELA
Foto: Stefan Öhberg

Hög belastning för polisen under lördagsnatten

Över 20 ingripanden har ansträngt polisens minimibemanning under helgnatten, det meddelar polisen. Tidigare under lördagsnatten så ägnade man sig åt övervakning av trafiksäkerheten. Man noterade bland annat tre överhastigheter. En lättviktare framfördes i 112 kilometer i timmen på 90-väg i Möckelby och delgavs dagsböter. I Godby framfördes en personbil i en överhastighet om 35 kilometer i timmen på en 50-väg och polisen delade ut dagsböter samt tio dagars körförbud. I Kroklund fick en förare som körde 85 kilometer i timmen på 70-väg böta.
Senare under natten så blev belastningen på polisen hårdare då de totala resurserna krävdes vid en brand på äldreboende Oasen tidigt imorse där det hade bildats en kraftig rökutveckling. Polisen hjälpte räddningsverket att evakuera de boende.
Polisen har hanterat flertalet berusade personer under natten. En person med självskadebeteende har gripits och erbjudits vård. Man meddelar att uppdrag i skärgården har gått att lösa per telefon och polisens goda samarbete med sjöbevakningen på Åland har lönat sig då de i samarbete kunna assistera med resurser som manskap och flytetyg vilket polisen saknade.
Familjegräl har avbrutits på landsbygden och barnskyddet har meddelats om flera fall där polisen funnit oro för familjeförhållanden. På norra Åland har det rapporterats om kraftiga explosioner i trakten av Hamnsundet, orsaken kunde inte redas ut. Polisen har kallats till adress var man hotat att köra på varandra med bil, delaktiga har identifierats och brottsärenden utreds.